Fabel Grup

Fabel Grup Eğitim sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş konusunda tecrübeli akredite uzman kadrosuyla, Konya merkezli ve Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren Danışmanlık ve Eğitim firmasıdır. Fabel Grup Yönetim Sistemleri verdiği tüm hizmetleri bir bütün olarak ele alıp entegre ederek, müşterilerinin iş ortağı olma ilkesini benimsemektedir.

Kurumumuz gerek hizmet , gerekse üretim sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda görev alan üst ve ast düzey personelin verimliliğini ve kalitesini artırıcı, sistemli ve rasyonel çalışmaları için süreç içerisindeki davranışlarını kontrol ederek çalıştığı kurum kimliği ve felsefesine uygun davranış değişikliği sağlayıcı eğitimler düzenlemek ve şirketlerin, yönetim, pazarlama finans ve dış ticaret konularında politika prosedür ve uygulama problemleri ile ilgili analizleri yapmak, çözüm önerileri üretmek, uzun vadeli stratejilerini belirlemek, derinlemesine bilgi desteği vermektir.

İş hayatında, Çevresel trendleri takip etmek, gelişen bu trendleri hizmet verdiğimiz kurumlara uyarlayarak, çalışan üst ve ast kademe personelin kullanımına sunup, dünya ölçeğinde rekabet gücü fazla ve bu trendleri belirleyici bireyler ve kurumları ülkemize kazandırmak şirketimizin temel vizyonudur.

Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı çözümleri geliştirmek ve desteklemek

Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, lider bir şirket olmak

Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak

Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek

Referanslar